Pingpong

Du är inbokad på en vänskapsmatch. Du har just gått igenom inbollningen, eller uppvärmningen som vissa benämner den. Lite grundslag från glaset, några volleys och några försök att hitta träffen i overhead-spelet. Känner du dig varm? Nej? Ingen annan heller. Skitsamma, nu är det dags att börja spela! Men vem ska börja serva?

På de allra flesta ställen i världen kommer serven att avgöras genom att man spelar om bollen, eller kanske att man klunsar (sten, sax, påse). En annan variant är att snurra racket och gissa vilken sida som kommer att landa uppåt. Det sistnämnda tillvägagångssättet påminner mycket om krona eller klave.

Skulle du råka befinna dig i Jämtland finns det dock en möjlighet, eller snarare en risk, att servens öde avgörs genom ett moment som kallas pingpong. Det går till på samma sätt som pingpong inom bordtennis, det vill säga att man servar genom att slå bollen på egen sida nät, och att den sedan ska studsa hos motståndaren. Motståndaren ska sedan slå ner bollen på egen sida nät och över nätet, precis som servaren gjorde. Till sist tappar någon tålamodet och slår bort bollen. Efter det kan matchen börja. I pingisens värld är denna metod rätt rolig, eftersom tempot är rätt högt. På en padelplan blir spelet mycket enahanda.

Padelparlörens redaktör har den senaste tiden ägnat sig åt en omfattande kvalitativ studie av pingpongens geografiska spridning i Padelsverige och kan efter en grundläggande analys med stor säkerhet säga att detta fenomen är i stort sett helt isolerat till Östersundstrakten. Rykten gör dock gällande att pingpongen också begagnas i nordvästra Skåne, främst i Förslöv. Ett förstahandsvittne har på medelgrov skånska meddelat att serven avgörs med pingpong ”innanför serverutorna”. Vem som först började med detta i denna del av landet lämnar vi för tillfället osagt.

Att hitta källan till Östersunds pingpongplåga har inte varit lätt, men efter ett heroiskt detektivarbete har redaktionen snokat fram en person som tagit på sig skulden. Spelarens (och pingpongens) anhängare lade ut mängder av villospår, och stundom kändes jakten hopplös. ”Vi är eljest! Låt saken bero!” var kommentarer som ständigt försvårade jakten efter sanningen. ”Jag tror det var Pettersson, fråga honom” sa någon som ville beskylla den från Göteborg inflyttade handbollslegendaren. Redaktionen lät inte nöja sig med lögner och förtal, och är nu redo att i allmänhetens tjänst offentliggöra att det var Markus Brügge som introducerade pingpongen som nu alltså delar republiken Jämtland i två sidor. Entreprenören och 48-åringen har hittills valt att inte samtala med parlörens utsände, men skriver i sociala medier att ”det snart kommer en ny hall i Torvalla. Jag hoppas på mycket pingpong där”.

Padelparlören ska med alla till buds stående medel försöka få till en intervju med bollplanket Brügge och denna artikel kan således uppdateras inom kort.