Boll

En huvudingrediens i padel. Bollen är projektilen som spelarna försöker placera så det blir svårt för motståndarna att i sin tur placera bollen svårt osv. Bollen ser till formatet ut som en tennisboll och är något man helst vill att motståndarna ska stå för när det är dags för match. Bollen är kanske den padelkomponent som rosenrasande spelare främst avreagerar sig på. Nybörjare använder generellt sett samma boll betydligt längre än mer erfarna spelare.

Spelare kan av icke invigda få frågan om vad som skiljer en padelboll från en tennisboll, och svaret på den frågan är att trycket i bollen är annorlunda (lägre). På playpadel.se finns en tabell vars vetenskaplighet är högst tvivelaktig. I tabellen finns enheten “studs*” som lätt uppfattas som en väldigt inofficiell enhet för bollens egenskaper. Trots asterisken förklaras inte enheten vidare. Så här ser tabellen ut:

PadelTennis
Vikt56-59.4 g56-59.4 g
Storlek6.35-6.77 cm6.35-6.86 cm
Studs*135 cm147 cm

Ovetenskapligheten i denna tabell går hand i hand med ett lika opålitligt studstest som man kan använda sig av om man ska bestämma vems begagnade bollar man ska använda. Ifall spelare 1 har en bolltyp (X) som spelats en match och spelare 2 har en annan bolltyp (Y) som också använts en match kan studstestet vara användbart. Det går till på följande sätt:
Spelare 3 eller 4 – inte 1 eller 2 eftersom de ofta är jäviga – tar boll X i en hand och boll Y i den andra. Den av spelare 3 eller 4 som inte håller bollarna ställer sig på knä och håller korpgluggarna öppna. Bollarna släpps sedan från samma höjd (aningen oexakt), och spelaren på golvet försöker avgöra vilken av bollarna det är mest karuscha i, alltså vilken som studsar upp mest. Testet görs om några gånger eftersom alla (främst spelare 1 och 2) alltid är osäkra på resultatet, eller vilken boll som var vilken, till spelare 1 hävdar att ”det kanske är bäst att ta typ X, de är ju alltid pålitliga” och så vidare. Padelparlören rekommenderar att man vid utdragna diskussioner lämnar studstestet därhän och enas om att bara följa den tjurigaste spelarens vilja eller köpa ett nytt rör.