Att serva

Det man gör för att starta spelet. Många spelare är osäkra på reglerna, men det gör inte så mycket. Motståndarna kan ibland klaga på hur man servar om man skulle slå bollen “för högt upp”, men det är ganska ovanligt. Att göra dubbelfel när man servar i padel är väldigt onödigt. Ju skickligare spelarna blir, desto mer kommer servarna börja likna varandra. Proffsen servar nästan alltid långt med underskruv även om deras förberedelser och ansats ser olika ut. De vinner sällan poäng direkt på serven, vilket gör detta skeende mindre intressant att beskåda än när nya spelare servar.
Det är en fröjd att se nya spelare serva i padel. De har ännu kvar sin kreativitet och uppfinningsrikedom och kan sätta bollen i spel på de mest besynnerliga sätt. Det kommer lobbservar, backhandservar, servar med mycket topspin och korta servar som ofta sätter servaren i en dålig sits direkt. Många servar går också upprepade gånger i nät eller gallret, vilket kan åtföljas av ovårdat språk från servaren själv. Eventuella åskådare och motståndare roas ofta av detta, även om servarens partner inte gör det.